ARVOMERKIT

Arvomerkkijärjestelmän tarkoitus on motivoida yhdistyksen jäseniä antamaan jokaisen parhaan mahdollisen panoksen. Arvojen mukana on niiden saavuttamiseksi vaaditut kriteerit ja symbolit.

Promootiot tapahtuvat pelien yhteydessä tai kokouksissa ja ne myöntää hallitus, poislukien ofisiálit, jotka valitsevat yhdistyksen jäsenet vaaleissa. 

¡OBS! Arvomerkit ovat puhtaasti "saavutus-merkkejä", eikä niillä ole varsinaista merkitystä yhdistyksen jäsenten toiminnalle. 

Miehistö

Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat arvoltaan jégereitä ennen promootiota.  

Jéger

Jokaisen jäsenen aloitusarvo

Kapráli 1. luokka

Osallitunut 10 peliin tai muuten kunnostautunut toiminnassa

Kapráli 2. luokka

Osallistunut 20 peliin tai muuten kunnostautunut toiminnassa

Subofisiálit

Subofisiálit eli pelinjärjestäjät ovat valtuutettuja pitämään SOR:in pelejä, sekä edustamaan yhdistystä näissä tapahtumissa. Subofisiálit valitsee hallitus halukkaista jäsenistä äänestämällä ja kandidaateilta vaaditaan:

  1. Ymmärrys yhdistyksen periaatteista 
  2. Sääntöjen osaaminen (+pelisännöt) 
  3. Vähintään 18 vuoden ikä 
  4. (ensiapukortti/-koulutus on suuri plussa, muttei pakollinen)

Sargentti

Pelinjärjestäjäksi valittu jäsen

Übersargentti

Järjestänyt 10 peliä

Soldátmaisteri

Järjestänyt 20 peliä

Ofisiálit

Ofisiáleihin kuuluvat kaikki hallituksen jäsenet, jotka ovat kaikki valtuutettuja pitämään SOR:in pelejä, sekä edustamaan SOR:ia virallisissa yhteyksissä. Arvon saavuttamiseen vaaditaan:

  1. Valinta vaaleilla hallitukseen

Subtenientti

Hallituksen muut jäsenet

Tenientti

Taloudenhoitaja & sihteeri

Subcomandante

Varapuheenjohtaja

Comandante

Puheenjohtaja

Toimintahaaramerkit

SOR:in toimintahaarojen ryhmissä toimivat jäsenet saavat käyttöönsä merkin, joka kuvaa heidän tehtäväänsä organisaatiossa.

Hallitus/Board

SOR Board valvoo ja ohjaa G&ED:n ja PP:n toimintaa

Game&Event Design

Pelien ja muiden tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen

Publicity/Promotion

Toiminnan mainostamisesta ja medianäkydyydestä vastaava osasto