May the Slaughter Commence

25.05.2017

Pregame info

Maaliskuun taisteluissa Rítassa ESV osoitti, että se pystyy sotilaallisesti uhmaamaan Tasavaltalaisten järjestäytyneitä joukkoja, valaen uskoa kannattajiinsa. Huhtikuun ajan tasavaltalaiset ovatkin joutuneet hajottamaan mielenosoituksia Ústadissa ja Itämässä kovalla kädellä. Burgissa taas paikalliset kapinalliset onnistuivat ajamaan Tasavaltalaiset kaupungista vallattuaan Linnamäen asevaraston 30/04/2047. Saatuaan tiedon tapahtumista ESV siirsi välittömästi joukkojaan Burgiin - vaikuttaa siltä, että koko itäinen prefektuuri on suistumassa sosialistien hallintaan.

Tasavaltalaisten on toimittava nopeasti ja vallattava Burgi takaisin hinnalla millä hyvänsä. Tehtävän on tarkoitus suorittaa Erikoispataljóna, jota on vahvistettu kevyellä kenttätykistöpatterilla. Puolustuksessa on vastassa ainakin ESV:n kärkikomppania, sekä sille alistettuja joukkoja kuten Burgis Milis/ Burgi Milítsi.

Porvarihallituksen joukot ovat myös kaapanneet viestin jonka kryptauksen avaaminen on vielä kesken. Jotain osia on kuitenkin saatu auki ja ilmeisesti ESV:n tiedemiehet ovat siirtämässä jonkin koneen osia tai piirustuksia alueelle...

After Action Report

Kenttätykistön hiljennyttyä 1300 hyökkäsi Tasavaltalainen Erikoispataljoona Kuninkaanportin läntiselle kukkulalle, ottaen välittömästi haltuunsa Burgin Milítsin puolustaman harjanteen. ESV:n joukkojen saavuttua tukemaan Milítsiä tasavaltalaisten hyökkäys kuitenkin pysähtyi täydellisesti. Tasavaltalaiset olivat jokatapauksessa saaneet jalansijan alueelle ja tykistön laulettua uudemman kerran, hyökkäys jatkui. Milítsi joutuikin taas perääntymään, tällä kertaa alueen itäiseltä reunalta, mutta Tasavaltalaiset epäonnistuivat lopulta puskemaan kapinalliset muilta avainasemilta.

Kun hyökkäys jatkui 1615 molemmat puolet olivat kärsineet jo vakavia tappioita. Moraali oli kuitenkin korkealla ja Tasavaltalaiset onnistuivat hetkellisesti ajamaan kapinalliset ulos kaikilta sektoreilta - lisäksi EUAU onnistui räjäyttämään juuri paikallistetun Fertilizer-koneen osat ja samalla eliminoimaan Afrikan Unionin instructeurin. Tasavaltalaiset kuitenkin myös epähuomiossa ampuivat alueella harhailleen siviilin vyöryttäessään ESV:n puolustusasemia alueen keskiosassa.

Näytti siltä, että sosialistien kapina päättyisi tähän, mutta ESV ja Milítsi käynnistivät vielä viimeisen epätoivoisen yrityksen ajaa Tasavaltalaiset ulos alueelta: Milítsin komentajan koordinoiman kaasuiskun avulla burgilaiset joukot onnistuivatkin viime hetkillä tuhoamaan puolustuksen alueen itälaidalla, samalla kun ESV:n ammattisotilaat valtasivat läntisen reunan, pakottaen näin Tasavaltalaiset jättämään nyt saarretut asemansa alueen keskellä.

Endgame:

Tasavaltalaisten onnistui tuhota kapinallisten Fertilizer-koneen osat, joista olisi ollut korvaamatonta hyötyä tulevaisuuden operaatioille. Lisäksi EUAU Rec. onnistui eliminoimaan Míkail Troubautn - Afrikan Unionin lähettämän instructeur de combat:in - tuottaen samalla todistusaineistoa AU:n toiminnasta alueella! Kuitenkin, ESV ja burgilaiset onnistuivat pysäyttämään porvarihallituksen joukkojen etenemisen... Itämán Sosialistine Vapávaltio säilytti siis juuri hankitun itsenäisyytensä.

© 2019 Speshul Ops ry. Kaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita