Organisaatio

SOR:in hallitus valitsee kunkin toimintahaaran ryhmät vapaaehtoisista jäsenistä; on hallituksen vastuulla valvoa molempien haarojen toimintaa ja delegoida näille toiminnan kannalta tärkeitä tehtäviä. 

Tarkoituksena on varmistaa SOR:in toiminnan laatu käyttäen hyödyksi jäsenten innokkuutta ja erikoistaitoja.

Toimintahaaramerkit

SOR:in toimintahaarojen ryhmissä toimivat jäsenet saavat käyttöönsä merkin, joka kuvaa heidän tehtäväänsä organisaatiossa.

Hallitus/Board

SOR Board: valvoo ja ohjaa G&ED:n ja PP:n toimintaa

Game&Event Design

Pelien ja muiden tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen

Publicity/Promotion

Toiminnan mainostamisesta ja medianäkydyydestä vastaava osasto